Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapia ogólnorozwojowa dla przedszkolaków

Zajęcia te są przeznaczone dla przedszkolaków, mające na celu usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz rozwój koncentracji uwagi. Zajęcia wspomagają rozwój funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych podczas rozpoczynania nauki w szkole podstawowej, uruchamiają wyobraźnię i wrażliwość dziecka.


Terapia ogólnorozwojowa prowadzona jest w grupie 3-4 osobowej.

Karta Seniora