Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapie – Manualne Torowanie Głosek

Manualne Torowanie Głosek (MTG), to zagadnienie związane z metodą krakowska, wchodzi w skład programu terapeutycznego, opracowanego przez Jagodę Cieszyńską i Elżbietę Wianecką. Metoda ta pozwala torować ruch narządów artykulacyjnych i wywołać sylaby, z których budowane będą wyrazy i zdania. Terapeuta znając ułożenie narządów artykulacyjnych oraz sposób artykulacji poszczególnych głosek – pomaga dziecku ustawić żuchwę, zęby i język tak, aby ich układ odpowiadał opisowi głoski.

Najlepszy czas na zastosowanie MTG to okres między 2 a 3 rokiem życia.

Kto powinien skorzystać z MTG?Karta Seniora