Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapie – ADScan

ADScan to system do diagnozy ADHD. Dzięki aparatowi możemy zmierzyć z dużą dokładnością ruchliwość dziecka i porównać jego dane do norm wiekowych. Można również określić koncentrację, czas reakcji i impulsywność. W efekcie badania otrzymuje się raport, dzięki któremu możemy ocenić nasilenie objawów ADHD i zastosować trening we właściwych sferach.

Kto powinien skorzystać z badania?Karta Seniora