Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapia motoryki ręki - co to takiego?

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kończyn górnych (rąk) w życiu dziecka ma duże znaczenie. Mechanizm działania rąk jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów, które są w ścisłym związku z układem nerwowym.

W pierwszych miesiącach życia dziecka, funkcja ręki uzależniona jest od aktywnych odruchów pierwotnych, które nie są ruchami zamierzonymi, ale odpowiedzią na bodźce ze strony środowiska. Dopiero w miarę dojrzewania układu nerwowego wykształca się celowość wykonywanych ruchach. Dziecko używa swych dłoni do poznawania otaczającego go świata, dotykając różnych faktur, przedmiotów, doznaje wielu nowych doświadczeń. Ponadto kończyny górne w początkowym etapie rozwoju dziecka wykorzystywane są do przemieszczania się, a dopiero w dalszym rozwoju wykonują precyzyjne ruchy manipulacyjne, doskonalą chwyt, biorą udział w aktywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi.

Dzięki sprawnym rękom dziecko potrafi właściwie wykonać wiele czynności takich jak: samodzielne ubieranie i rozbieranie się, manipulowanie przedmiotami, samodzielnie spożywanie posiłków, itp… Dobrze kształtująca się motoryka ręki jest także potrzebna do tego by dziecko mogło opanować umiejętności przedszkolne i szkole takie jak: rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami czy pisanie. Zakres i jakość działania kończyn górnych niewątpliwie decyduje o poziomie ogólnego funkcjonowania dziecka.

Terapia motoryki ręki wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które:

Cele terapii motoryki ręki:

Efekty terapii motoryki ręki:

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:opracowanie: Agnieszka Podlasiak-Makowska
Materiały własne ze szkolenia - „Terapia motoryki ręki”
Karta Seniora