Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Logopedia nie tylko dla dzieci i młodzieżySzybkie rozpoznanie problemów dziecka z zaburzoną artykulacją pojedynczych głosek lub całych wyrazów czy też związków sylabowych jest bardzo ważne. To właśnie zastosowanie specjalistycznych logopedycznych terapii kształcenia wymowy pozwala na zredukowanie wady bądź jej całkowite wyeliminowanie. Odpowiednie techniki pracy wykorzystywane w specjalistycznych placówek są efektywne zarówno w przypadku najmłodszych pacjentów, jak i tych dorosłych, których problemy wymowy są często wynikiem chorób neurologicznych. Pamiętaj też, że to od mowy dziecka zależy również jego rozwój! 

 Gabinet logopedyczny dla dzieci 

 Każdy rodzic dokładnie powinien obserwować postępy dzieci w zakresie przyswajania języka. W przypadku dzieci dwu- lub trzyletnich wszystkie wady można wyeliminować bardzo szybko. Dzieci, które rozpoczęły terapię po szóstym roku życia, muszą wykazać więcej systematyczności, ciągłości i odpowiedniej motywacji pod okiem specjalisty.

 To właśnie dlatego nie wolno czekać na stwierdzenie wady wymowy w szkole, ale należy skonsultować każde problemy logopedyczne w profesjonalnej placówce. Jedną z nich jest Śląskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej, które pomaga nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym, zwłaszcza przy tak zwanym afazyjnym zaburzeniu mowy. Warto wiedzieć, że tego typu ośrodki skutecznie zwalczają różnego rodzaju problemy mowy – seplenienie, jąkanie się, rotacyzm, zaburzenia głosu, afazję – wykorzystując nowoczesne techniki neurologopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, których uwaga jest rozproszona. Najlepsi specjaliści wykorzystują do leczenia różnego rodzaju gry, a także nowoczesną technologię, łącząc terapię dysfunkcji narządu mowy z rozwojem intelektualnym dziecka, a także z przyjemnymi chwilami - zabawą.

 Neurologopedia dla dorosłych 

 Szczególnie ważną rolę poradnie logopedyczne odgrywają w przypadku osób dorosłych. Wśród pacjentów po dwudziestym roku życia największy odsetek stanowią osoby z problemami logopedycznymi o podłożu neurologicznym. Przeważnie częściowa utrata mowy bądź jej całkowity zanik spowodowane są przez takie schorzenia, jak: udary mózgu, nowotwory mózgu, ropnie, wirusy opryszczki czy zapalenie opon mózgowych. Niedotlenienie mózgu poprzez różnego rodzaju choroby lub wypadki bardzo często skutkuje późniejszymi problemami z aparatem mowy. Warto wiedzieć, że afazję będącą problemem z umiejętnością budowania i percypowaniem słów można skutecznie leczyć. Najlepsze centra logopedyczne zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się pacjentami z problemami neurologopedycznymi. Wykorzystują oni takie techniki jak metoda Warnkego (związana głównie z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego – ma to związek z problemami logopedycznymi), czy też EEG Biofeedback. W przypadku jego wykorzystania terapeuta koncentruje się na czynnościach neurologicznych mózgu pacjenta, co umożliwia skuteczniejsze leczenie.


                                                                                               Opracowanie: Agnieszka Podlasiak - Makowska

                                                                                                 Logopeda, spec. Neurologopeda


Karta Seniora