Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Pierwsza wizyta dziecka u psychologa - co warto wiedzieć, jak się przygotować i co powiedzieć o niej dziecku?

Pierwsza wizyta u psychologa może budzić wiele emocji, zwłaszcza gdy dotyczy najmłodszych. Zwykle jednak z różnych względów to dorośli bardziej obawiają się tego spotkania. Tymczasem konsultacje ze specjalistą warto potraktować jako formę poszukiwania wsparcia i przejaw troski o dobro dziecka i rodziny. W gabinecie psychologa nie powinniśmy bać się oceny kompetencji wychowawczych czy wartościowania opisywanej przez nas sytuacji problemowej. Psycholog jest profesjonalistą, którego zadaniem jest obiektywne patrzenie na sytuację tak, by znaleźć przyczynę problemu i udzielić wskazówek jak go rozwiązać.

Zanim po raz pierwszy zawitamy z dzieckiem do gabinetu psychologa dobrze jest dowiedzieć się jak takie spotkanie zwykle przebiega i co powinniśmy na jego temat powiedzieć dziecku. Warto też dokładnie przemyśleć o czym chcielibyśmy opowiedzieć psychologowi, przypomnieć sobie, a nawet zanotować sytuacje, które budziły nasz niepokój. Dzięki temu żadna ważna kwestia nam nie umknie, będziemy się też prawdopodobnie mniej stresować.

Przed wizytą powinniśmy przybliżyć dziecku postać psychologa jako osoby, do której zwracamy się po wsparcie w sytuacji dla nas nowej czy trudnej. Można wytłumaczyć dziecku, że psycholog to ktoś kto pomaga rodzicom i dzieciom lepiej się rozumieć, podpowiada jak pokonywać różne mniejsze i większe życiowe trudności, objaśnia jak radzić sobie z emocjami. Starajmy się mówić prawdę, ale pamiętajmy by takie wyjaśnienie dostosować do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Większość maluchów rozumie więcej, niż rodzice mogliby podejrzewać. Podczas badania psychologicznego ważne są autentyczne reakcje i wypowiedzi dziecka, dlatego nie warto go pouczać i instruować co ma mówić czy robić- na przykład zalecając by w gabinecie było grzeczne. Psycholog chce poznać dziecko i jego naturalne zachowanie.

Wizyta diagnostyczna składa się zwykle z dwóch etapów. Najpierw psycholog rozmawia z samymi rodzicami, którzy podczas wywiadu naświetlają mu sytuację z którą się zgłosili, opowiadają także o rozwoju dziecka, przebytych chorobach, jego relacjach z rodziną i rówieśnikami. Później przychodzi czas na rozmowę z dzieckiem. To czy rodzice będą obecni przy badaniu zależy zwykle od wspólnej umowy i samego dziecka, niektóre czują się swobodnie sam na sam ze specjalistą, inne wolą aby towarzyszyła im mama czy tata. Warto zawczasu zapewnić dziecko, że w gabinecie nic nie dzieję się wbrew jego woli. Jeśli dziecko będzie bardzo spięte i stremowane psycholog nie będzie naciskał na kontynuowanie trudnych tematów, pierwsza wizyta ma na celu przede wszystkim zbudowanie pozytywnej relacji opartej na zaufaniu, poznaniu dziecka i jego punktu widzenia na sytuację problemową. To jak przebiega badanie zależne jest od wieku dziecka. Zwykle ma ono jednak charakter przyjaznej rozmowy, zabawy, gier, wykonywania prac plastycznych – podczas tych czynności psycholog uważnie słucha i obserwuje dziecko. Niekiedy na pierwszym spotkaniu wykonywane są również testy diagnostyczne. Po zakończeniu badania rodzice otrzymują informację zwrotne i porady jak radzić sobie z daną sytuacją, może również zostać podjęta decyzja o kontynuowaniu spotkań w formie terapii.opracowanie: Aleksandra Wiosna
psycholog, trener EEG Biofeedback
Karta Seniora