Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Funkcje poznawczo-motoryczne

W niełatwym procesie nabywania przez dziecko umiejętności czytania i pisania niezwykle ważne jest nie tylko prawidłowe rozwinięcie wszystkich funkcji percepcyjno – motorycznych: wzrokowych, słuchowych, ruchowych oraz, mowy , ale również integracja, czyli współdziałanie tych funkcji ze sobą. Prawidłowemu rozwinięciu i w/w funkcji sprzyjają: po pierwsze diagnoza wstępna zakresu opóźnień lub zaburzeń rozwojowych, a następnie indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości dziecka ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno – motoryczne i integrujące ich działanie ze sobą podczas zajęć terapii.

Zajęcia terapeutyczne obejmują:

  1. terapię funkcji wzrokowych – ćwiczenia z figurami geometrycznymi, materiałem litero- podobnym i literowym, usprawnianie pamięci wzrokowej, wykreślanki, łańcuchy wyrazów, dostrzeganie różnic w podobnych układach, pracę z obrazkami tematycznymi, dyktanda graficzne i in. Z terapią funkcji wzrokowych ściśle łączy się terapia:
  2. funkcji odpowiedzialnych za orientację przestrzenną w zakresie położenia własnego ciała, osoby stojącej naprzeciw, orientacji w przestrzeni, rozumienia stosunków przestrzennych. Właściwe rozwinięcie tych funkcji i ich koordynacja w procesie czytania i pisania warunkuje prawidłowym odczytywanie i pisanie wyrazów, stosowanie znaków w matematyce, pracę na figurach geometrycznych na matematyce, odczytywanie tabelek, instrukcji, wzorów i schematów na przyrodzie, biologii, geografii, chemii, fizyce, korzystaniu z mapy itp.
  3. terapię funkcji słuchowych: kształtowanie wrażliwości słuchowej na dźwięki nie wchodzące w skład mowy ludzkiej, różnicowanie dźwięków specyficznych dla mowy ludzkiej i ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa.
  4. terapię motoryki małej i grafomotoryki – zaczynamy od podnoszenia poziomu sprawności motorycznej całego ciała poprzez ćwiczenia manualne(terapia ręki) do ćwiczeń grafomotorycznych stanowiących podłoże prawidłowej nauki pisania.

Na zajęciach terapii pedagogicznej korzystamy z wielu różnorodnych metod terapii: np. kinezjologii edukacyjnej Dennisona, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, bajkoterapii i biblioterapii, mnemotechniki, wykorzystujemy również elementy dramy i arteterapii. Sposób postępowania terapeutycznego jest oparty o diagnozę i indywidualnie dobierany do każdego pacjenta.Pedagog: Małgorzata Chapuła - Pulit
Karta Seniora