Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapie – Badanie Skalą Inteligencji Wechslera

Jesteście ciekawi, czy Wasze dziecko posiada wysoki poziom inteligencji i rozwija się prawidłowo?

Jedną z najbardziej znanych i szczególnie cenionych przez psychologów metod badania inteligencji dzieci i młodzieży jest test inteligencji Wechslera dedykowany dzieciom i młodzieży. Autorem testu, jest David Wechsler, który zakłada, że inteligencja jest pewną ogólną zdolnością, pozwalając jednostce działać celowo, myśleć racjonalnie, efektywnie współdziałać z środowiskiem.
Test zbudowany jest z podskal dzielących się na dwie główne grupy: skale zdolności słownych oraz skale wykonaniowe. Każda podskala udziela informacji dotyczących funkcjonowania w sferze poznawczej osoby badanej w danym zakresie.

Dzięki badaniu psycholog ma możliwość postawienia diagnozy dotyczącej szczególnych uzdolnień i możliwości intelektualnych dziecka i młodzieży oraz zaniedbanych sfer jego funkcjonowania poznawczego, co jest ważne zwłaszcza u dzieci. Można bowiem określić obszary, w których dziecko oraz młodzież powinni być szczególnie stymulowane, by osiągnęli pełniejszy rozwój.

Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę to, że test przybiera formę zabawy polegającej głównie na rysowaniu czy układaniu klocków, a więc nie wrzuca dziecka w obce mu środowisko, co mogłoby przyczynić się do pojawienia się stresu. Poza tym test ten bada inteligencję w sposób wszechstronny i wyczerpujący. Badanie Wechslera opiera się zarówno na zadaniach werbalnych, jak i niewerbalnych. Dzięki nim określana jest sprawność związana z odnajdywaniem podobieństwa, umiejętność układania klocków czy posiadany zasób słów. Zadania te różnią się między sobą stopniem trudności, ponieważ test ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat.


Kto może zgłosić się na badanie?


Opracowanie: A. Podlasiak -MakowskaKarta Seniora