Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Terapeuta usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych

Terapia usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych - Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i młodzieży z dysleksją i trudnościami w nauce, jako wspar­cie terapii logopedycznej, a także diagnostyce i terapii doro­słych z trudnościami w przetwarzaniu bodźców słuchowych.


Więcej o terapii

Karta Seniora