Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Pedagog

Pomoc pedagogiczną kierujemy do dzieci oraz młodzieży, u których występują specyficzne trudności w nauce, problemy z czytaniem, pisaniem, koncentracją, itd.

Kompleksowa pomoc pedagogiczna obejmuje między innymi:

oraz terapię:

Istnieje możliwość pracy w grupach terapeutycznych

Karta Seniora