Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne w Rybniku

Psycholog • Pedagog • Logopeda • Neurologopeda • Psychodietetyk • EEG Biofeedback

Oligofrenopedagog

Proponowane przez nas działania edukacyjno - terapeutyczne prowadzone przez oligofrenopedagoga skierowane są do dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej obejmują w szczególności: stymulowanie ogólnego rozwoju, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych oraz korygowanie zaburzonych funkcji.


Wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka obejmuje sferę poznawczą, ruchową oraz społeczno-emocjonalną i odbywa się w zakresie:


Wspomagając rozwój psychoruchowy dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w zależności od indywidualnych umiejętności i możliwości dziecka, wykorzystujemy między innymi:

Karta Seniora